Trampoline

Trainers

Trampoline 1e-2e leerjaar


Trainers: Nikki, Astrid, Emma, Gijsje

Trampoline 5e-6e leerjaar


Trainers: Lisa, Aukje, Lotte

Trampoline 3e-4e leerjaar


Trainers: Nikki, Céline, Lisa

Trampoline middelbaar


Trainers: Nikki, Wim, Fredrik