Verzekering

Wat te doen bij een kwetsuur of ongeval?

Wat te doen bij een ongeval binnen onze club?

 • Invullen van het ongevallenformulier:
  • Vul de gegevens in het eerste luik zo correct mogelijk in en kleef een briefje van het ziekenfonds.
  • Het tweede luik moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer.
  • Luik 3 moet worden ingevuld door de trainer of betrokkene.
  • Zowel slachtoffer als clubverantwoordelijke moeten het document ondertekenen.
 • Hou er rekening mee dat onze ongevalbeheerder het ongeval moet melden binnen de 8 werkdagen na het ongeval!
 • Het formulier moet zo snel mogelijk binnengebracht worden bij de ongevalbeheerder door de ouders:

Sturm Tine

Klapperbeekstraat 169

9100 Sint-Niklaas

                        OF mail het naar: tine@jongenblij.be. Zij verstuurt het document naar de federatie.