API

API (aanspreekpunt integriteit)


Heeft u een vermoeden of melding over grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, geweld, intimidatie, ...)?
Dan kan u door onderstaand invulveld in te vullen een mail sturen naar onze club API. Deze is enkel voor haar zichtbaar. Zij zal onpartijdig optreden en trachten een oplossing te bieden.