Geschiedenis

Geschiedenis

De start


In het kader van de Vlaamse Sport Pluscampagne organiseerde men in september 1972 te Nieuwkerken initiatielessen in turnen, volleybal en veldlopen. De promotoren voor de turnlessen waren de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de KAV en de KWB.
Het succes van deze cursus zette toenmalig schepen, Rik De Jonghe, ertoe aan om een aantal mensen bijeen te roepen voor de oprichting van een gestructureerde turnvereniging. Blijkbaar verliep dit van een leien dakje, want reeds in november 1972 kondigden de kranten de oprichting van een Turnkring Jong en Blij. Eerste voorzitter werd Frans Ysewijn en eerste secretaris Freddy Corné. Verder zetelden in het bestuur: Jeanine De Boever, 
André De Prijcker, Theo Wittewrongel, Godelieve Van Snick, Willy Van Goethem en 
Lieve Ghyssaert. De club sloot aan bij de Katholieke turnbond en ging op 1 januari 1973 van start in de turnzaal van de gemeentelijke jongensschool, gelegen aan de Gyselstraat.


De jaren in de jongensschool (1973-1987)


In de beginfase telde J&B 32 volwassenen en 14 jeugdleden. Door de geestdriftige inzet van de eerste leraars Marc Goossens, Christiane Hyvelaert, Piet Vereecken, Rik Dhollander en mevrouw Perriens liep het ledenaantal al gauw op tot 116. Het accent van de clubwerking lag van meet af aan op sportieve recreatie. Het toenmalige gemeentebestuur zorgde voor voldoende materiële ondersteuning. Reeds in mei 1974 verzorgde de turnkring een eerste publieksoptreden en koos daarvoor de sportvelden in de Meesterstraat. Het weer viel tegen maar het talrijk opgekomen publiek was vol lof over de demonstraties.
De jaren daarna zouden de jaarlijkse turnfeesten plaatsvinden, hetzij op de speelplaats van de school, hetzij in de Katholieke Kring op Ten Bos. Na een crisis in de schoot van het bestuur namen in 1978 Frans Van den Bossche en Denise Van Buynder de werking over. Zij verzamelden enkele nieuwe bestuursleden rondom zich en in 1985 werd gewezen turnleraar Rik Dhollander de derde voorzitter.


Over naar de sporthal De Mispelaer (1987-heden)


In het voorjaar van 1987 ging de langverwachte sporthal “De Mispelaer” van de stad 
St-Niklaas achter de Stedelijke basisschool van Nieuwkerken open. J&B huurde er onmiddellijk enkele uren en ontplooide verder zijn werking. Het aanbod van gymnastische disciplines breidde verder uit: kleuterturnen, jazzdans, onderhoudsturnen,  
turnen voor 50-plus, klassieke dans en trampolinespringen. Opmerkelijk was de oprichting van een selectiegroep artistieke gymnastiek voor meisjes. In 1990 nam de club met enkele turnsters voor het eerst deel aan individuele wedstrijden. J&B verkreeg de toelating van het stadsbestuur om ook nog een tijdlang gebruik te maken van de oude turnzaal van de basisschool, specifiek voor de wedstrijdgymnasten. Door de volgehouden inspanningen van vele trainers en trainsters haalde J&B zijn eerste medailles binnen op provinciaal en 
Vlaams niveau. Enkele Nieuwkerkse turnsters verwierven hun ticket voor de Open Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Hoogtepunten waren de wedstrijden in Brno (Tsjechië), Luxemburg en Frankrijk, net zoals de eigen organisatie in Nieuwkerken van provinciale en federale kampioenschappen en van de Wase Gymcup met ploegen uit Duitsland en Luxemburg. In 1999 stapte de afdeling trampolinespringen eveneens in het wedstrijdcircuit. Ook zij leverde reeds de eerste provinciale kampioenen.
Jong en Blij groeide verder aan en speelde in op hedendaagse tendensen: de disciplines stepaerobic, en later ook rope-skipping kwamen op het programma. Het jaarlijks turnfeest met een talrijke klank- en lichtshow trok telkenmale enkele honderd kijklustigen naar 
“De Mispelaer”. De club verkreeg in 2000 als eerste in de regio het IK GYM certificaat als club met een meervoudige sportoriëntatie. Dit onderzoek naar de integrale kwaliteitszorg (Ik) was uitgevoerd door een vorser van de Vrije Universiteit Brussel.


Naar Turnhal “De Witte Molen (2001-heden)


Toen het stadsbestuur op 1 april 2001 de nieuwe gespecialiseerde turnhal in het 
Stedelijk sportcentrum De Witte Molen openzette voor Sint-Niklase gymclubs, was uiteraard ook J&B er als de kippen bij met zijn selectiegroep meisjes. Mede door de succesvolle werking van de club, als één van de vijf grote turnkringen van de stad, was deze realisatie tot stand gekomen.

Jong en Blij telde in het sportjaar 2002-2003, 323 actieve leden. Gedurende de periode 
1972-2003 leverden 30 trainers hun diensten. Luc Schelfhout was tot ieders voldoening van 1978-2002 de lesgever met de langste staat van dienst. 
Op bestuurlijk niveau telt men 21 personen, die de club voor een korte of langere periode mede hebben geleid. Men rekent op de jeugd om binnen enkele jaren de clubwerking in handen te nemen en te verzekeren voor de toekomst.


Het heden (2013-2023)


Het bestuursteam bestaat ondertussen uit 11 leden waarmee we onze huidige structuur verder uitbouwen.


Onze doelstelling is zo professioneel mogelijk te werken volgens interne afspraken en procedures.Voorzitters


1972 - 1978    Frans Ysewijn

1979 - 1981    Herwin Onghena

1985 - 2000    Rik Dhollander

2000 - 2004    Vera Vercauteren

2006 - 2016    Johan De Mulder

2016 -             Ronny De Kempeneer