Missie

Missie

Om onze missie te kunnen realiseren is de kwaliteit van de trainingen, trainers en materiaal van essentieel belang. We kunnen jullie met fierheid meedelen dat onze trainers heel wat scholingen en bijscholingen op zak hebben . Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om tijdens het jaar extra bijscholingen en cursussen te volgen.Het is de taak van Jong & Blij om …


• Elk lid, jong & oud, een goed gevoel te geven binnen de club.

• Elk lid op een kwalitatief hoog niveau op sportief vlak te   begeleiden.


Dit wordt bij voorkeur uitgevoerd door:


• Ervaren en opgeleide trainers en hulptrainers

• De leden voldoende en degelijk materiaal aan te bieden.

 


Q4gym

Jong en Blij behaalde in juni 2014 als eerste club in de regio  het Q4gym kwaliteitslabel