Welkom op de site van Jong en Blij


Ik ben een kei, ik turn bij Jong en Blij !Welkom!

Visie

Jong en Blij wil in eerste instantie een omgeving scheppen waar het plezier van het bewegen en de spontane spelvreugde centraal staan.
We willen dat onze leden met veel plezier de turn- en danssport beoefenen zowel op recreatief als op competitief niveau. In een aangename sfeer willen we een bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling van onze leden. Dit niet alleen op sportief vlak maar ook op vlak van waarden, normen, respect en het naleven van de gestelde regels. ( zie huishoudelijk reglement).

De betere gymnasten proberen we via de pre-keurgroep te verzamelen en op te leiden tot volwaardige wedstrijdgymnasten in de keurgroep AGD.

Bovendien wensen we dat de leden een mooie presentatie kunnen neerzetten op het jaarlijks turnfeest.
Onze club probeert voor zijn ledenwerving  zo vlot mogelijk samen te werken met de kleuter- en lagere scholen uit Nieuwkerken-Waas en buurgemeenten.

Missie

Om onze missie te kunnen realiseren is de kwaliteit van de trainingen, trainers en materiaal van essentieel belang. We kunnen jullie met fierheid meedelen dat onze trainers heel wat scholingen en bijscholingen op zak hebben . Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om tijdens het jaar extra bijscholingen en cursussen te volgen.Q4gym

Jong en Blij behaalde in juni 2014 als eerste club in de regio  het Q4gym kwaliteitslabel


Het is de taak van Jong & Blij om …


• Elk lid, jong & oud, een goed gevoel te geven binnen de club.

• Elk lid op een kwalitatief hoog niveau op sportief vlak te   begeleiden.


Dit wordt bij voorkeur uitgevoerd door:


• Ervaren en opgeleide trainers en hulptrainers

• De leden voldoende en degelijk materiaal aan te bieden.

 


Copyright © 2018 by jongenblij.be - Site: admin@jongenblij.be

Rekeningnummer: BE11 0689 0674 8448 

Groep

Dag

uur

Tramp L5-6

Woensdag

18:30-19:30 uur

Nieuw voor L5-6
Tramp L3-4

Vrijdag

17 - 18 uur

Nieuw voor L3

Tramp L1-2

Vrijdag

18 - 19 uur

Tramp 12+

Vrijdag

19 - 20 uur

Nieuwe inschrijfperiode start januari 2020!

Info voor 1e kleuters:


Start je na de herfstvakantie op school?

Dan kan je nog aansluiten bij ons turngroepje 1e kleuterklas.

Inschrijven kan via ronny@jongenblij.be (tot 13/11)

Beste trampoliners en ouders,

 

De trampolinegroepen barsten al enkele jaren uit hun voegen. Zo moesten we vorig jaar noodgedwongen een stop plaatsen op het aantal inschrijvingen.

We dachten geregeld na over een oplossing om toch meer kinderen de kans te geven om aan te sluiten bij de trampolinelessen.

 

Door een aanpassing in onze organisatie is het vanaf dit jaar wel mogelijk.

De onderverdeling van de groepen wordt hierdoor gewijzigd. Er zullen dus een aantal verschuivingen plaatsvinden.


In overleg met het trampolineteam zal vanaf week 2 in sept de nieuwe regeling van start gaan. 


 

 


We begrijpen dat dit misschien wat raar is maar we konden deze beslissing niet sneller nemen.

 

We hopen op jullie begrip…want…

- Op deze manier zullen er 30 kinderen meer de kans krijgen om in te schrijven.

- Op deze manier is het niveau- en leeftijdsverschil minder groot.

- Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden en meer doelstellingen kunnen bereikt worden.

- …

 

In de eerste week (vrijdag 6 sept) gaan de uren door zoals vermeld in de flyer.

 

Met sportieve groeten,

Het bestuur van Jong en Blij Nieuwkerken vzw

 

Nieuws:

Online inschrijven ?

Hoe doe je dit, klik hier

Wilt u lid worden van onze facebookgroep?

klik hier

Perdaen - D'Hooghe

Anthonis De Jonghestraat 1

9100 Nieuwkerken-Waas